presko鑙 na sadr綼j

Osnovna 筴ola Ivana Kukuljevi鎍 Beli规e

Login
"VRIJEME JE ZA ㎏OLSKI OBROK 2"

 

PROJEKT: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (2018/2019.)

Prilo緀ni dokumenti:
VRIJEME JE ZA SKOLSKI OBROK 2.pdf

IDEMO U SREDNJU

 

http://www.upisi.hr

GRAD BELI┢E

http://www.belisce.hr/

 

 

Kalendar
« Travanj 2020 »
Po Ut Sr Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani doga餫ji

Tra緄lica
E lektire

Online enciklopedija

﹖o radi 筴olski psiholog?

 

Brine me školski uspjeh moga djeteta…     

Kako djetetu objasniti razvod?                

Moje dijete se promijenilo...   

Što da radim? Povu鑕n/a sam, vršnjaci me odbacuju,

鑕sto se sva餫m s drugima, dobivam loše ocjene…

Kamo 鎢 nakon osnovne škole?

 ŠTO RADI ŠKOLSKI PSIHOLOG?

Psihologija je znanost koja se bavi prou鑑vanjem i predvi餫njem ljudskog ponašanja. Psiholozi primjenjuju spoznaje o ljudskom ponašanju da bi riješili prakti鑞e probleme u 緄votu ljudi.

Školski psiholozi uz pomo testova i razgovora procjenjuju izvore poteško鎍 u u鑕nju te u suradnji s roditeljima i nastavnicima planiraju na鑙ne pomo鎖 u鑕niku. Bave se i unaprje餴vanjem postupaka odgoja, pou鑑vanja i ocjenjivanja u鑕nika te poma緐 u鑕nicima, nastavnicima i roditeljima da razviju svoje potencijale i odr緀 svoje psihološko zdravlje.

Tko je psiholog?

Psiholog je osoba koja završi petogodišnji studij psihologije na Filozofskom fakultetu.

Zašto je psiholog u školi?

Djetinjstvo i adolescencija specifi鑑n je dio 緄vota. Tada dolazi do brojnih promjena: tjelesnih, kognitivnih, emocionalnih i socijalnih. Upravo je zato mladim osobama potrebna briga i potpora te stalno usmjeravanje kako bi se razvili u zrele osobe.

Sva djeca prolaze kroz sli鑞e promjene, ali se s njima nose na razli鑙te na鑙ne. Mnoga djeca i mladi suo鑑vaju se s brojnim teško鎍ma, od kojih su neke:

        Strah od škole

        Loš uspjeh

        Nesigurnost u sebe i svoje sposobnosti, u svoj izgled

        Osje鎍j utu鑕nosti i tuge

        Eksperimentiranje sa sredstvima koja izazivaju ovisnosti

        Nejasno鎒 oko spolnog sazrijevanja

        Razvod braka roditelja, bolesti…

Psiholog nastoji utvrditi kakav problem ima dijete i/ili roditelj i kako ga riješiti ili pomo鎖 da se s problemom što bolje nose.

 

Koje su metode kojima se psiholog koristi?

        Razli鑙ti testovi i upitnici

        Razgovor

        Crte緄

        Radionice u grupama ili u razredu

        Predavanja za u鑕nike / roditelje / nastavnike…

 

 Kako do鎖 na razgovor?

     Samoinicijativno

     Na poziv psihologa

     Prema preporuci i uputi

 

 Zašto razgovarati s psihologom?

Prisutnost psihologa u školi kao osobe od struke i povjerenja predstavlja va綼n izvor potpore kada neka 緄votna situacija ili problem postanu preteški da bi se u鑕nik, roditelj ili nastavnik s njima nosio sam.

Ponekad je dobro potra緄ti neutralnu osobu koja nam mo緀 pomo鎖 da problem pogledamo iz drugog kuta, pou鑙ti nas novim na鑙nima suo鑑vanja i prevladavanja teško鎍 i podr綼ti nas da ustrajemo u njihovom rješavanju.

Psiholog sura饀je s:

  1. Roditeljima – informira ih o napredovanju djeteta u školi, njegovim odnosima i problemima, utvr饀je u kakvoj okolini dijete odrasta, javljaju li se neki specifi鑞i problemi koje je roditelj uo鑙o, predla緀 i poma緀 u pronalasku rješenja i njegovoj primjeni...
  2. Nastavnicima – prati razvoj djeteta kroz školovanje, upu鎢je na probleme, sudjeluje u izradi i primjeni predlo緀noga rješenja...
  3. Drugim stru鑞im suradnicima i djelatnicima škole -   ravnateljem, pedagogom, defektologom…

Dragi u鑕nici, roditelji i nastavnici, ukoliko imate pitanje ili problem iz navedenih podru鑚a, za Vas je u školi psihologinja Daria Rickert Dra緀novi! smiley

Radno vrijeme:

Ponedjeljak i srijeda od 8 do 14 sati

Utorak i 鑕tvrtak od 13 do 19 sati

Petak u smjeni AB (5. i 7.r.)

Telefon: 031/663-175

presko鑙 na navigaciju