presko鑙 na sadr綼j

Osnovna 筴ola Ivana Kukuljevi鎍 Beli规e

Login
"VRIJEME JE ZA ㎏OLSKI OBROK 2"

 

PROJEKT: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (2018/2019.)

Prilo緀ni dokumenti:
VRIJEME JE ZA SKOLSKI OBROK 2.pdf

IDEMO U SREDNJU

 

http://www.upisi.hr

GRAD BELI┢E

http://www.belisce.hr/

 

 

Kalendar
« Travanj 2020 »
Po Ut Sr Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani doga餫ji

Tra緄lica
E lektire

Online enciklopedija

 

 RAVNATELJ I STRU萅I SURADNICI

 

R.br.

 

Ime i prezime

 

 

Radno mjesto

1.

Darko Kova

ravnatelj

2.

Dajana Vinkovi

pedagoginja

3.

Daria Rickert Dra緀novi

psihologinja

4.

Marija Ajdukovi

knj緉i鑑rka

5.

Iva Sopka

knji緉i鑑rka

6.

Josipa Bogdan (Jelena 萶lakovi,zamjena)

Sanja Toki (Ana Jelki, zamjena)

u鑙telj defektolog

 

RAZREDNA NASTAVA

 

R.br.

 

Ime i prezime

 

 

Predmet

koji predaje

 1.

Jasminka Jutriša

razredna nastava

   2 . 

Dobrila Bari

razredna nastava

3.

Dajna 衑rmešter

razredna nastava

4.

Anita Korov

razredna nastava

5.

Anita Cvrtila

razredna nastava

6.

Melita Vuji鑙

razredna nastava

7.

Tajana Frajli

razredna nastava

8.

Jasmina Šimi Bere鑙

razredna nastava

9.

Karmen Soldo

razredna nastava

10.

Antonija Kriškovi

razredna nastava

11.

Vasilija Štifter

razredna nastava

12.

Maja Huis

razredna nastava

13.

Renata Bere鑙

razredna nastava

14.

Mirjana Glavaš

razredna nastava

15.

Mirjana Majdeni

razredna nastava

16.

Jasna 萶rdaš

razredna nastava

17.

Zdravko Katalini

razredna nastava

18.

Darija Klobu鑑r

razredna nastava

19.

Marija Šar鑕vi (zamjena Zdravka Majdeni)

razredna nastava

20.

 

 

 

PREDMETNA NASTAVA

 

 

R.br.

 

Ime i prezime

 

 

Predmet

koji predaje

1.

Vesna Liker Dojki

 hrvatski jezik

2.

Ivana Kova鑕vi Ivaniši

3.

Tanja Kau鑙

4.

Krunoslava Kova

5.

Lovorka Kopi

6.

Maja Perak

 matematika

7.

Tanja Mileti Bun鑙

8.

 

9.

Kristina Mirkovi

10.

Marjan Peki

11.

Inga Jurlina

 engleski i njema鑛i jezik

12.

Anita Jeli

13.

Jadranka Mesi

14.

Tanja Vu鑛ovi

15.

Anna Maria Popovi

16.

Jelena Novakovi

17.

Lidija Tivanovac

biologija i kemija

18.

Neven Vrankovi

19.

Renata Bla緀vi

20.

Miro Puši

povijest

21.

Leonardo Rold

22.

Sandra Patajac

geografija

23.

Krešimir Kasapovi

24.

Lidija Lovren鑙 Hosi

likovna kultura

25.

Zlatica Azeni

glazbena kultura

26.

甧limir Suši

27.

Roberta Arseni

fizika

28.

Velimir Kunzinam

Damir Tomas

Davor Miloševi

tehni鑛a kultura

29.

Tomislav Mili

informatika

30.

Krunoslav Majer

31.

Vanesa Šeri

 vjeronauk

32.

Josipa Ru緈an

33.

Marija Katalini

34.

Kristina Suši

35.

Ivan Oreškovi

tjelesna i zdravstvena kultura

36.

Tea Gali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVNO I TEHNI菿O OSOBLJE

 

 

R.br.

 

Ime i prezime

 

Radno mjesto

1.

Marija Goli

tajnica

2.

Katica Kudric

ra鑥novo餫

3.

Aleksej Brezovac

administrator

4.

Goran Dojki

lo綼

5.

Slaven Vu鑛ovi

lo綼

6.

Zvonko Hartman

lo綼

7.

Damir Šerek

domar

8.

Hrvoje Dra緀novi

kuhar

9.

Darko Š鑥rec

kuhar

10.

Morena Gubi

pomo鎛a kuharica

11.

Igor Bošnjak

sprema

12.

Kata Brenc

sprema鑙ca

13.

Jelena Kirhmajer

sprema鑙ca

14.

Bruno Bra鑕vac

sprema

15.

Sla餫na Broz

sprema鑙ca

16.

Melita Ga緄

sprema鑙ca

17.

Ksenija Jerkovi

sprema鑙ca

18.

Evica 苚si

sprema鑙ca

19.

Jasna Šerek

sprema鑙ca

20.

Vesna Trnini

sprema鑙ca

   21.

Maja Ištokovi

sprema鑙ca

22.

Kornelija Sambolec

sprema鑙ca

23.

產rko Buši

sprema - dostavlja

 

presko鑙 na navigaciju