presko鑙 na sadr綼j

Osnovna 筴ola Ivana Kukuljevi鎍 Beli规e

Login
"VRIJEME JE ZA ㎏OLSKI OBROK 2"

 

PROJEKT: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (2018/2019.)

Prilo緀ni dokumenti:
VRIJEME JE ZA SKOLSKI OBROK 2.pdf

IDEMO U SREDNJU

 

http://www.upisi.hr

GRAD BELI┢E

http://www.belisce.hr/

 

 

Kalendar
« Travanj 2020 »
Po Ut Sr Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani doga餫ji

Tra緄lica
E lektire

Online enciklopedija

Dokumenti za prikaz

 

Odga餫 se, do daljnjeg,  intervju vezan uz natje鑑j za sprema鑙cu, koji je zakazan za petak, 20. o緐jka 2020.

******************************

Nakon provedenog testiranja za radno mjesto sprema鑑/sprema鑙ce na odre餰no vrijeme (3 izvršitelja), koje je provedeno 16. 03. 2020. godine Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje BODOVNU LISTU, te se na razgovor (intervju) s ravnateljem, u skladu s 鑜. 12. st. 2. Pravilnika o vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Ivana Kukuljevi鎍, Beliš鎒  pozivaju prvih šest rangiranih  kandidatkinja (vidi listu bodovanja i raspored poziva u dolje prilo緀nim dokumentima - pri dnu ove stranice).

********************************

POZIV  KANDIDATIMA ZA PROVJERU ZNANJA u postupku natje鑑ja za radno mjesto sprema鑑/sprema鑙ce na odre餰no, puno radno vrijeme

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natje鑑j objavljen 21. velja鑕 2020. godine na oglasnoj plo鑙 i mre緉im stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno OŠ Ivana Kukuljevi鎍 - Beliš鎒 da 鎒 se pismena provjera znanja (testiranje) obaviti 16. o緐jka 2020. godine s po鑕tkom u 17,00 sati u prostorijama Škole, na adresi: Beliš鎒, Kr. Tomislava 196

Na testiranje se pozivaju: Ines Bala緄, Dajana Bariši, Kristina 萯n鑑k, Jasenka Gali, 甧ljka Juriši, Ksenija Kolesari, Tihana Lovre鑙,  Maja Nesek, Senka Radoševi, Karmen Rilke, Gorana Salaji, Aleksandra Valdin, Valentina Vinogradac, Maja Vinogradac Petrovi.

Ako kandidatkinja ne pristupi testiranju u navedeno vrijeme ili pristupi nakon vremena odre餰nog za po鑕tak testiranja ne鎒 se više smatrati kandidatkinjom natje鑑ja.

Kandidatkinje su obveze sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na osnovi koje se mo緀 utvrditi identitet prije testiranja.  U protivnom ne鎒 mo鎖 pristupiti provjeri.

Provjeri ne mo緀 pristupiti niti kandidatkinja 鑙ja prijava je nepotpuna (K.A. iz Šaga).

Predvi餰no vrijeme testiranja je 60 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno: koristiti s bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitelj ili drugo komunikacijsko sredstvo, napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija, razgovarati s ostalim kandidatkinjama, u suprotnom se udaljuje s testiranja, rezultat  ne鎒 biti priznat.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) bit 鎒 objavljen na mre緉oj (web) stranici Školeu okviru prostora "NATJE華JI"

Upu鎢ju se kandidatkinje da odgovore na postavljena pitanja mogu prona鎖 u dokumentima Škole (Ku鎛i red, Prvilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od po綼ra), i to na sljede鎖m poveznicama:

http://os-ikukuljevica-belisce.skole.hr/upload/os-ikukuljevica-belisce/images/static3/893/attachment/KUCNI_RED_-_rujan_2015.pdf 

http://os-ikukuljevica-belisce.skole.hr/upload/os-ikukuljevica-belisce/images/static3/893/attachment/Pravilnik_o_zastiti_na_radu_-_lipanj_2015_-_OS_Ivana_Kukuljevic.pdf

http://os-ikukuljevica-belisce.skole.hr/upload/os-ikukuljevica-belisce/images/static3/893/attachment/Pravilnik_o_zastiti_od_pozara_-_2012.pdf

ili iz  primjerka navedenih dokumenata u Tajništvu Škole.

                                                                                     POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

*************************************

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natje鑑j objavljen 14. 02. 2020. da 鎒 se u petak, 6. velja鑕 2020. godine obaviti  usmena provjera znanja bitnih  za obavljanje poslova radnog mjesta pomo鎛ik/pomo鎛ica u nastavi (na odre餰no vrijeme) u vremenu od 8,00 do 10,00 sati.

Provjera znanja obuhva鎍 podru鑚e odgoja i obrazovanja u鑕nika s teško鎍ma stoga se kandidati upu鎢ju na sljede鎒 sadr綼je:

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednješkolskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s teško鎍ma u razvoju (NN 24/15)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html

- Pravilnik o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima (NN 102/18)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_102_1992.html

- Priru鑞ik "U鑙mo zajedno"

http://os-ikukuljevica-belisce.skole.hr/upload/os-ikukuljevica-belisce/images/static3/873/attachment/Ucimo_zajedno.pdf

Provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natje鑑ja.

KANDIDATI  KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE  OBAVIJEŠTENI SU (putem kontakta nazna鑕nog u prijavi) O RASPOREDU PROVJERE ZNANJA. 

Po dolasku na provjeru od kandidata 鎒 biti zatra緀na odgovaraju鎍 identifikacijska iprava radi utvr餴vanja identiteta.

Za kandidata koji ne pristupi provjeri u odre餰no vrijeme smatrat 鎒 se da je povukao prijavu na natje鑑j.

*********************************

Natje鑑j za sprema鑑-sprema鑙cu na odre餰no vrijeme objavljen je  21.02.2020. na HZZ-e (tekst natje鑑ja vidi u ni緀 prilo緀nim dokumentima)

*********************************

Natje鑑j za izbor pomo鎛ika/pomo鎛ice u nastavi na odre餰no vrijeme (vidi u ni緀 prilo緀nim dokumentima)

*********************************

Obavijest kandidatima pijavljenim na natje鑑j od 28. kolovoza 2019. godine za radno mjesto u鑙telja/u鑙teljice za:

  • - informatiku - neodre餰no vrijeme od ukupno 24 sata tjednog rada;
  • - likovne kulture - na odre餰no - puno radno vrijeme.

vidi u ni緀 prilo緀nim dokumentima

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javni poziv za stru鑞o osposobljavanje bez zasnivana radnog odnosa za radno mjesto stru鑞og suradnika - PSIHOLOGA da je HZZ-e predlo緀na kandidatkinja magistre psihologije, koja je obaviještena o prijedlogu Škole.

Obaviještavaju se kandidati prijavljeni na natje鑑j za izbor u鑙telja tehni鑛e kulture na odre餰no - nepuno radno vrijeme (za 16 sati rada tjedno) da je u skladu sa suglašnoš鎢 Školskog odbora, za rad izabrana profesorica fizike i tehni鑛e kulture s informatikom iz Valpova. Izabrana kandidatkinja obaviještena je o izboru. 

Javni poziv za stru鑞o osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto u鑙telj/u鑙teljice razredne nastave od 30. 10. 2018.  - vidi prilo緀ni dokument

Natje鑑j za izbor u鑙telja/u鑙teljice tehni鑛e kulture na odre餰no vrijeme za 16 sati tjednog rada - vidi u prilo緀nim dokumentima

Školski odbor Osnovne škole Ivana Kukuljevi鎍, Beliš鎒 na sjednici odr綼noj 10. rujna 2018. godine dao je suglasnost na izbor u鑙telja informatike, na neodre餰no vrijeme, te je prijem kandidata obavljen u skladu s tim. Izabrani kandidat obavješten je o izboru. Kandidati 鑙je prijave nisu prihva鎒ne  dodatne informacije (informacije u skladu s Op鎜m uredbom o zaštiti osobnih podataka) mogu dobiti,  putem telefona: 031 665-118 (Tajništvo).

Javni poziv za stru鑞o osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto u鑙telja/u鑙teljice razredne nastave - vidi prilo緀ne dokumente.

 

presko鑙 na navigaciju