presko鑙 na sadr綼j

Osnovna 筴ola Ivana Kukuljevi鎍 Beli规e

Login
"VRIJEME JE ZA ㎏OLSKI OBROK 2"

 

PROJEKT: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (2018/2019.)

Prilo緀ni dokumenti:
VRIJEME JE ZA SKOLSKI OBROK 2.pdf

IDEMO U SREDNJU

 

http://www.upisi.hr

GRAD BELI┢E

http://www.belisce.hr/

 

 

Kalendar
« Travanj 2020 »
Po Ut Sr Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani doga餫ji

Tra緄lica
E lektire

Online enciklopedija

 

Pozdrav svima!

I ove školske godine GLOBE grupa nastavlja s radom s vrijednim u鑕nicima naše škole. Godina je prepuna aktivnosti od mjerenja koja provodimo svakodnevno do sudjelovanja u kampanjama i obilje綼vanja va緉ih ekoloških datuma.

Krenimo redom:

 • Svakodnevna atmosferska mjerenja obavljamo na našoj meteorološkoj postaji u školskom dvorištu, mjerimo temperaturu zraka, tla na 5 i 10 cm te površinsku temperaturu, tlak i vlagu u zraku, naoblaku i vrstu oblaka
 • Jednom tjedno na našoj hidrološkoj postaji na rijeci Dravi mjerimo temperaturu, pH i prozirnost vode, zatim koli鑙nu kisika, alkalitet i nitrite
 • Svake godine obavljamo fenološka mjerenja u prolje鎒 i jesen (Green Up, Green Down) u školskom dvorištu na stablima lipe i breze, te pupanje i listanje jorgovana i smokve u školi i gradu
 • Svake godine barem jednom analiziramo tlo te odre饀jemo njegovu strukturu, teksturu, pH, propusnost i vrstu tla, jednom tjedno mjerimo vlagu u tlu u školskom dvorištu
 • Jednom godišnje u gradskim parkovima ili šumarcima (Zvjerinjak) odre饀jemo pokrovnost krošnje, biomasu trave, te dominantne vrste drve鎍
 • Terenska nastava: nastavnu jedinicu „甶va bi鎍, stanište i 緄votni uvjeti” odradili su 6. razredi na terenu u školskom dvorištu, koristili su GLOBE protokole za atmosferu i tlo (temperatura zraka i tla, ph tla, tlak i relativna vla緉ost zraka)
 • Ovogodišnji projekt za dr綼vnu smotru je „Imela u školskom dvorištu” -  Ideja projekta javila se prije nekoliko godina (2015.)  kada je drve鎒  školskog parka u jesen odbacilo liš鎒. Uo鑙li smo na mnogim  stablima u školskom parku veliki broj zelenih grmova polu nametnika imele ( Viscum album L. ). Kako smo bili iznena餰ni brojem tih velikih zelenih lopti odlu鑙li smo istra緄ti i saznati više i o školskom parku i  ovom nametni鑛om odnosu.

Pretpostavljamo da 鎒 listopadne vrste drve鎍 biti više inficirane imelom te da 鎒 visoka stabla i ona ve鎒g promjera imati i više grmova imele. Kako je imela polu nametnik koji od doma鎖na crpi vodu i mineralne tvari smatramo da 鎒 veliki broj grmova loše utjecati na  緄vot doma鎖na

 • Obilje緄li smo svjetski Dan mo鑦ara  ure餰njem panoa u holu škole
 • Svjetski Dan voda obilje緄li smo izradom letaka o na鑙nima 鑥vanja vode u ku鎍nstvu koje smo dijelili u鑕nicima od 1. do 4. razreda
 • Posje鎖vanje GLOBE škola- 24. 10. 2018. god. posjetila nas je GLOBE grupa iz Podgora鑑 kod Našica. Oni su naši novi GLOBE susjedi. Razmijenili smo iskustva, prikazali što sve mi radimo u GLOBE programu ( protokole za atmosferu, tlo i fenologiju te unos podataka)
 • Suradnja na ostalim projektima- El Nino, Europska fenološka kampanja, Surface Temperature, Trees Around The GLOBE
 • Predavanja: Zdravko Pavlovi, in緀njer biologije i ekologije, odr綼o nam je predavanje o odre餴vanju vrsta drve鎍 po klju鑥 te tako olakšao rad na GLOBE projektu
 • Posjet institucijama: posjetili smo Sveu鑙lište J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju te sudjelovali u projektu i radionicama „Biolog i ja”
 • Sudjelovanje u europskoj fenološkoj kampanji zapo鑕li smo objavom slika našeg drve鎍 na GLOBE forumu

                                                                         

   

Phenology Campaigne, Grow App- Green Down

Nastavljamo s projektom europske fenološke kampanje I ove jeseni. Upotrebom Grow App aplikacije pratimo promjene na liš鎢 u jesen. Naše vrijedne cure  產na, Ana, Paola I Nikolina fotkaju lipu u školskom dvorištu.

Da se prisjetimo za proljetno pra鎒nje lipe bili smo nagra餰ni I osvojili smo on line predavanje poznatog nizozemskog biologa, Arnolda van Vlieta. Predavanje je odr綼no za Dan škole, 23. 5. 2017. godine u školskoj knji緉ici na temu “Klimatske promjene I globalno zatopljenje”. Predavanju su prisustvovali svi globovci te nastavnice Inga Jurlina, Roberta Arseni I voditeljica GLOBE programa, Lidija Tivanovac.

Istovremeno pratimo 緐鎒nje lipe po GLOBE protokolu- Green Down. Boju listova lipe uspore饀jemo s GLOBE kartom boja.

Završili smo europski projekt TeaTime4science  zapo鑕t u 6. mjesecu kada smo zakopali 12 izvaganih vre鎖ca 鑑ja na dvije lokacije. Nakon tri mjeseca 鑑jeve smo iskopali i prema uputama izvagali vre鎖ce i podatke unijeli u njihovu globalnu mapu. Rezultate mo緀te pogledati na ovoj Internet stranici www.teatime4science.org

 Ovaj projekt povezuje proces truljenja i klimatske promjene. Prou鑑vali smo proces truljenja zelenog i rooibos 鑑ja. Prilikom truljenja nastaje plin ugljikov dioksid koji kao stakleni鑛i plin utje鑕 na globalno zatopljenje te tako i na klimu tog podru鑚a.

U鑕nici naše škole sudjelovanjem u projektu bave se znanstveno istra緄va鑛im radom i daju svoj doprinos  u razumijevanju ovog procesa na globalnoj europskoj razini.

Zahvaljujemo se  našim suradnicima na projektu, ljekarne Popovi koje su nam omogu鎖le vaganje 鑑jeva na njihovoj preciznoj vagi i gospo餴 Mirici koja nam je ustupila mjesto u svom vrtu za ukopavanje 鑑jeva.

I ove školske godine GLOBE grupa provodi svoja mjerenja (atmosferska, hidrološka, fenološka i biometrijska). Uklju鑙li smo se u nove projekte i kampanje (El NINO, Europska fenološka kampanja, kampanja o oblacima)

Sa vara綿inskom školom nastavljamo suradnju na projektu „ Gdje posaditi rotkvicu?“ u kojem uspore饀jemo rast i razvoj biljke, u ovom slu鑑ju, rotkvice u razli鑙tom tlu, zagorskom i slavonskom.

Prijavili smo se na natjecanje za osnovne škole „ Krovove na sunce“ koje organizira Greenpeace, a koje zapo鑙nje 6. o緐jka te traje do 14. travnja ove godine. U natjecanje 鎒mo uklju鑙ti u鑕nike šestih razreda koji 鎒 pokušati osvojiti glavnu nagradu- Solarni kiosk.

Prikazali smo naš rad u鑕nicima 8. razreda u obliku prezentacije.

GLOBE grupa u školi obilje綼va va緉e ekološke datume ure餴vanjem panoa ili gledanjem pou鑞ih filmova. Obilje緄li smo Dan mo鑦ara (02.02.), Dan zaštite divljih 緄votinja (03.03.). Proslavit 鎒mo i obilje緄ti i Svjetski dan voda i Dan planeta Zemlje. Organizirali smo i izradu recikliranog papira u 6. razredu i ukrašavali kao bo緄鎛e 鑕stitke.

Povodom Dana planeta Zemlje u sklopu GLOBE programa organiziran je natje鑑j za najbolji video film „GLOBE u našoj školi“ na engleskom jeziku. I tome se svakako pridru緐jemo.

U鑕nici GLOBE grupe posjetili su 04. 03. 2017. godine Muzej vodenog svijeta u Osijeku. Oduševljeni smo brojnim primjercima mekušaca (pu緀va, školjkaša i glavono綼ca) sa našeg podru鑚a, ali i iz svijeta te i ostalih vrlo zanimljivih 緄vih bi鎍 koje smo u緄vali gledati u 鑥desnim oblicima i bojama koje je stvorila sama priroda. Pogledajte naše fotografije!

 

 

 

 

 

 

GLOBE program u našoj školi

Ove godine GLOBE grupa broji 5 鑜anova.Radimo Globe mjerenja i opa綼nja u našem okolišu tijekom cijele godine na podru鑚u ATMOSFERE, VODE , TLA I FENOLOGIJE.Glavni cilj je podizanje ekološke svijesti  i  brige za okoliš. Organizirali smo posjet Tvornici papira DS Smith, Beliš鎒
Ovo su naši rezultati:

 - na me饀緐panijskom GLOBE natjecanju osvojili smo 2. mjesto prikazavši svoj godišnji rad i tako se plasirali na Dr綼vnu GLOBE smotru ( u radu i pripremi su sudjelovale u鑕nice Leonora Majstorovi, Kristina Puškadija, Lucija Ma餫ri , Iva Janji i Danijel 苚si)

 - Na Dr綼vnoj smotri u Zadru natjecali smo se u dvije discipline: Prezentacija školskih istra緄va鑛ih projekata i orijentacijsko natjecanje (ekipu  鑙ne tri 鑜ana  Leonora, Kristina i Lucija)

 - u 1. disciplini prezentirali smo naš rad pred dr綼vnim povjerenstvom i  osvojili  priznanje i nagradu za iznimno uspješan istra緄va鑛i projekt „Drava kroz kilometre i godišnja doba“ koji smo radili u suradnji sa III. OŠ Vara綿in  (suradnja na zajedni鑛im projektima izuzetno se cijeni)

 - u orijentacijskom natjecanju ekipa je zauzela  10. mjesto

 

 

 

 

OBILJE瓵VANJE VA甆IH EKOLOŠKIH DATUMA

U našoj školi obilje緄li smo nekoliko va緉ijih datuma ure餴vanjem panoa u holu škole i u鑙onici, izradom postera i plakata, gledanjem filmova i sudjelovanjem u organiziranim akcijama.

2. 2. ME蠻NARODNI DAN ZAŠTITE MO萔ARA- izradili smo poster o mo鑦arnim podru鑚ima u Hrvatskoj i  potrebi za njihovim o鑥vanjem jer su staništa brojnim organizmima

22. 3. SVJETSKI DAN VODA- izradom panoa ukazali smo na potrebu zaštite i o鑥vanja voda

22. 4. DAN PLANETE ZEMLJE- sudjelovali smo u najve鎜j akciji 鑙š鎒nja u Lijepoj našoj-  ZELENOJ 菼STKI i o鑙stili školsko dvorište , u akciji su sudjelovali u鑕nici od 3. do 8. razreda naše škole sa svojim razrednicima

22. 5. DAN BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI- ure餴vanjem panoa u u鑙onici biologije i holu škole u鑙mo kako je va緉o o鑥vati  veliku bioraznolikost naše zemlje

 

 

 

PREDAVANJE 菶TVRTAŠIMA

U ponedjeljak, 8.2. 2016. godine, u鑕nici GLOBE grupe demonstrirali su i prikazali sa緀tak našeg GLOBE programa  u鑕nicima 鑕tvrtih razreda (darovita grupa psihologinje Darije Rikert Dra緀novi).

GLOBE program sadr緄 mnogo edukativnih i pou鑞ih aktivnosti. U školskom dvorištu nalazi se mala meteorološka postaja pomo鎢 koje mjerimo trenutnu , max. i min. temperaturu te  vla緉ost i tlak zraka, koli鑙nu padalina i pH, temperaturu tla.

Pokazali smo im kako mjerimo naoblaku i kako odre饀jemo vrstu oblaka. Pomo鎢 klinometra mjerimo  visinu i obujam stabla.

Nismo zaboravili na jorgovan i lipu koje iz dana u dan promatramo i mjerimo veli鑙nu njihovih pupova, a potom i listova, to su fenološka promatranja.

Na kraju smo ih ukratko upoznali s našim ciljevima i uspjesima u GLOBE programu.

A hidrološka istra緄vanja rijeke Drave ostavili smo za jedan terenski rad koji 鎒mo ostvariti uskoro.

 

 

 

Konferencija u povodu 20. Godišnjice provedbe programa GLOBE u Hrvatskoj

 

          U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Zagrebu je 13. studenog 2015. Godine odr綼na sve鑑na konferencija kojom je obilje緀na 20. godišnjica provo餰nja programa GLOBE u Hrvatskoj, kojoj su nazo鑙li veleposlanica SAD-a Juliette Vallis Noyes, ministar znanosti obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranka 產rkovi- Pe鑕nkovi, prof., te brojni predstavnici osnovnih i srednjih škola i partnerskih institucija koje sudjeluju u programu GLOBE.

 Gospodin ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Vedran Mornar analizirao je doprinos programa GLOBE osuvremenjivanju nastave, posebno u podru鑚u istra緄va鑛og u鑕nja i korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije, uz napomenu o suglasju ovog programa s aktualnom kurikularnom reformom.

 Gospo餫 veleposlanica SAD, Julieta Valls Noyes govorila je o zna鑕nju i vrijednosti Programa GLOBE te upozorila je na doprinos hrvatskih škola usporedbom ukupnog broja podataka u GLOBE bazi i broja podataka koje su poslale hrvatske škole. Uputila je srda鑞e 鑕stitke i po緀ljela jednako uspješan daljnji rad.

Povodom obilje綼vanja 20. Godišnjice GLOBE programa u Hrvatskoj partnerskim institucijama i istaknutim u鑙teljima i nastavnicima uru鑕ne su zahvalnice. U radnom dijelu konferencije predstavljeni su primjeri dobre prakse u sklopu 鑕tiri teme, što su ujedno i osnovni ciljevi programa GLOBE:

Doprinos razumijevanju temeljnih prirodoslovnih koncepata
Odgojni u鑙nci i razvoj osje鎍ja odgovornosti prema prirodi i okolišu, prema kolegama i zajednici
GLOBE istra緄va鑛i projekti za dobrobit lokalne zajednice
Umre綼vanje ljudi i institucija sa zajedni鑛om misijom o鑥vanja okoliša

KOFER ZA ANALIZU VODE

GLOBE grupa ima svoju hidrološku postaju na rijeci Dravi gdje  jednom tjedno vršimo  istra緄vanje vode. Svaki tjedan mjerimo  temperaturu, prozirnost i pH vode. U listopadu prošle godine dobili  smo kofer za analizu vode. Sada mo緀mo mjeriti puno više fizikalno- kemijskih svojstava i dobiti puno podataka koji  nam govore o kvaliteti rijeke Drave.

Reagensi u koferu omogu鎢ju nam to鑞ije mjerenje kiselosti vode, tzv. pH, koli鑙nu kisika, nitrite, alkalitet i tvrdo鎢 vode te fosfate i amonijak. Svi ovi 鑙mbenici utje鑥 na 鑙sto鎢 vode i raznolikost 緄vog svijeta u rijekama.

Analiza vode postala je zanimljivija, a prakti鑑n rad to鑑n i precizan kao u pravom znanstvenom laboratoriju.

Hvala ravnatelju na podršci!    

                                                                                                                  

KEMIJA I GLOBE ZAJEDNO

U utorak, 12.1. 2016. godine,  sat kemije osim u u鑙onici odr綼n je dijelom i u školskom dvorištu kod meteorološke ku鎖ce.

Tema sata je bila „Zrak- sastav i svojstva“ te nakon upoznavanja osnovnih teoretskih 鑙njenica o zraku otišli smo do naše meteorološke ku鎖ce i prakti鑞o odredili temperaturu zraka ( max.i min.),  tlak i vlagu u zraku, te vrste oblaka i naoblaku. Ovi podaci se mogu pratiti i usporediti unazad nekoliko godina od kada je GLOBE program u našoj školi, a mo緀mo ih koristiti za razli鑙te znanstvene projekte.

Prou鑑vanje atmosfere dio je GLOBE programa i va緉o je za razumijevanje vremenske prognoze  i klime na nekom podru鑚u, a znamo da sva 緄va bi鎍 ovise o temperaturi i sastavu  tog plinovitog omota鑑 oko Zemlje.

 Bilo je pou鑞o i korisno, a nastavni sat je zanimljiviji kada se doga餫 izvan u鑙onice.

FENOLOGIJA U ŠKOLSKOM DVORIŠTU

Po鑕tkom drugog polugodišta zapo鑕lo je fenološko promatranje jorgovana u dvorištu škole.

 Fenologija prou鑑va pojave bioloških ciklusa i njihovu povezanost s klimom - na primjer: godišnje migracije ptica, izlijetanje insekata, mriještenje pastrva, listanje, cvjetanje i druge promjena na biljkama su fenološki ciklusi.

Navedene pojave doga餫ju se otprilike uvijek u isto doba godine, no njihovi su to鑞i datumi podlo緉i variranju od godine do godine. Prikupljanjem fenoloških podataka za svoje podru鑚e pratimo klimatske promjene i kako one utje鑥 na vegetaciju.

Ove školske godine (2015./2016.) u鑕nici naše škole uklju鑕ni su u pra鎒nje Green-up protokola ( pupanje i ozelenjavanje) na jorgovanu i lipi u našem dvorištu. Pupanje jorgovana zapo鑙nje rano u sije鑞ju, dok 鎒mo na pupanje lipe pri鑕kati do sredine marta.

U鑕nici 鎒 vrijedno zapisivati datume pojave pupova, listova i cvjetova, te pomo鎢 ravnala zapisivati du緄nu tih biljnih organa.Bravo Globovci!

 

Naši u鑕nici na prijemu kod 緐pana

 

Predsjednik 畊panijske skupštine Dragan Vulin dana 14. lipnja 2019. godine, u sjedištu Osje鑛o-baranjske 緐panije primio je u鑕nike osnovnih i srednjih škola koji su osvojili prva mjesta na 緐panijskim i me饀緐panijskim natjecanjima te pobjednike dr綼vnih natjecanja u teku鎜j školskoj godini.

Na prijem kod 緐pana pozvane su naše tri u鑕nice  Ana Funtak, Paola Vragolovi i Leonarda Sudar i nastavnica Lidija Tivanovac jer su na GLOBE dr綼vnoj smotri  osvojili  priznanje za iznimno uspješan istra緄va鑛i rad. Istra緄va鑛i rad pod nazivom „Utjecaj poluparazita imele na opstanak školskog parka“ izra餰n je tijekom školske godine, a predstavljen je na dr綼vnoj smotri GLOBE škola odr綼noj 16. svibnja  2019. godine u Zagrebu.

U Osje鑛o-baranjskoj 緐paniji u školskoj 2018./2019. godini odr綼lo se 27 natjecanja i smotri u znanju, vještinama ili talentima, a 40 povjerenstava brinulo je o organizaciji i izvo餰nju natjecanja i smotri te procjenjivalo u鑕ni鑛e testove, radove i izvedbe. Ukupno se natjecalo 2.194 u鑕nika iz osnovnih i srednjih škola uz pomo 777 mentora, i to 1.323 u鑕nika osnovnih i 780 srednjih škola. Osvojeno je 89 prvih mjesta na osnovnoškolskim te 115 na srednjoškolskim natjecanjima.

- 萫stitam svima, osobito u鑕nicima koji su sudjelovali na dr綼vnim natjecanjima, njih 75, od kojih su 14 osvojili prva mjesta te još 15 koji su ostvarili zapa緀ne rezultate na dr綼vnim smotrama. Pokazali ste da se znanje, trud i u鑕nje itekako isplati, pa vam 緀lim još više uspjeha u sljede鎜j školskoj godini, a prije svega da se dobro odmorite preko ljeta - rekao je Dragan Vulin. Poru鑙o je da Osje鑛o-baranjska 緐panija provodi niz mjera kojima 緀li omogu鎖ti ostanak mladih i nakon njihova školovanja.


presko鑙 na navigaciju